Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Hållbarhet

Under våren 2019 installerades nya aggregat till både kyl- och frysrum i lanthandeln. Dels var de befintliga aggregaten utslitna och dels träder nya bestämmelser i kraft gällande köldmedel år 2020 som vi behövde anpassa oss till. För att genomföra denna satsning ansökte vi om och beviljades investeringsstöd från Länsstyrelsen i Skåne på 90% av kostnaden. Tack vare detta stöd som Länsstyrelsen administrerar (från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling) kunde vi byta aggregat och jobba mer hållbart ur ett miljöperspektiv, utan att behöva försaka andra delar av verksamheten.

%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close